Bli lättföretagare nu!

Fakturera ditt arbete som lättföretagare, utan FO-nummer, t.o.m utan serviceavgift! Du behöver inget FO-nummer för att fakturera via vår tjänst! Registrera dig och kom igång med en ny period i din karriär.

Beräkna uppskattning

Vad är lättföretagande?

Vad handlar lättföretagande om?

Lättföretagande är en arbetsform där du själv kan fakturera dina kunder för det jobb du gjort. Du behöver inte ett eget företag eller extra byråkrati.
Med hjälp av vår tjänst kan du fokusera på själva jobbet och på att hitta nya uppdrag. Lämna pappersarbetet och skyldigheter till myndigheter i våra händer.
Lättföretagande är en ny allt populärare strategi för att sysselsätta dig själv!

Hur kommer jag igång?

Det första steget är att du registrerar dig i tjänsten. Det är inte alls bindande, men möjliggör att du kan använda tjänsten i fulla drag.

Som medlem i ett fackförbund som hör till Akava får du använda ett servicepaket (Platinum eller Gold) när du registrerar dig och identifierar dig med ditt medlems-ID från ditt fackförbund. Alternativt kan du mata in member+ rabattkoden när du registrerar dig.

En rabattkod som ger dig rätt till guldnivå får du från member+ tjänsten, memberplus.fi.

Arbetar lättföretagare i anställningsförhållande?

Nej, de arbetar inte i anställningsförhållande. Det jobb som lättföretagare gör är jämförbart med entreprenörskap. Du skaffar själv uppdrag som lättföretagare och fakturerar jobbet du gjort på liknande sätt som en entreprenör. Kunden, alltså din uppdragsgivare, erbjuder lättföretagaren ett arbetsuppdrag mot en ersättning.

Du kan anlita Palkkio+ tjänsten för att ta hand om byråkratiska åtgärder som att sända fakturor, sköta om skatter och andra skyldigheter.

Var får jag tag på uppdrag?

I rollen av lättföretagare är det du själv som bär ansvaret för att få tag på uppdrag. Det lönar sig att sprida ordet brett och vitt för att få så många intressanta arbetserbjudanden som möjligt.

Vi rekommenderar att du också skapar en profil på vår webbsida, palkkioplus.fi. Där kan potentiella uppdragsgivare finna dina förmågor. Du kan skapa en profil i tjänsten efter att du registrerat dig.

Andras profiler kommer du åt att bekanta dig med via sektionen “Uppdragsgivare”.

Hur kan tjänsten vara gratis?

Partnerfackförbundens medlemmar använder tjänsten till ett förmånligare pris

Palkkio+ tjänsten har förverkligats genom ett samarbete med tio av Akavas fackföreningar. De som är medlemmar i platinum-partnerförbunden får fakturera upp till 1000€ per år utan att behöva betala serviceavgift!

Tjänsten har skapats i samarbete med A-palvelut ry.

Vilka fackförbund ingår i partnerfackförbunden?

Du är en medlem i platinum-partnerförbundet om du är med i något av de följande förbunden:
Agronomförbundet, Akavas Specialorganisationer, Farmasiförbundet, Tradenomer, Ekonomer, OAJ, Finlands Juristförbund, Professorsförbundet, DIFF och Högskoleutbildade samhällsvetare rf (YKA).

Också medlemmar i andra Akava-förbund kan använda sig av tjänsten till guldnivåpriser, som member plus medlemsförmån. Hämta rabattkoden från memberplus.fi -tjänsten och dra nytta av dina förmåner.

Hur får jag ett förmånligare servicepaket i användning?

Vår webbsida identifierar automatiskt platinum och guldnivåanvändare när du loggar in med inloggningsinformation från ditt eget förbund. Systemet identifierar automatiskt rätt servicenivå för dig, enligt ditt fackliga medlemskap.

Du kan dessutom logga in med lösen från member+ tjänsten, eller så kan du skapa egna inloggningsuppgifter genom att registrera dig. Ifall du är medlem i en Akava-fackförening får du automatiskt åtminstone ett servicepaket på guldnivå, efter att du registrerat dig.

Du kan använda tjänsten också utan medlemskap i fackföreningen. Då betalar du förmånliga baspriser.

Varifrån kan jag få uppdrag?

Skapa ett CV för vår expertsökning

Du kan skapa ett personligt CV för vår expertsökning. Den kan du hitta i sektionen om uppdragsgivare.

Redigera innehållet i ditt CV via sektionen för personlig information, när du är inloggad på webbsidan.

Du får information om uppdraget du tilldelats med ett textmeddelande, efter att du lagt till ditt telefonnummer till dina personliga uppgifter.

Berätta om ditt kunnande

Dra nytta av alla kanaler som du kommer att tänka på så att potentiella uppdragsgivare hittar dig. Sociala medier är fortfarande ett bra marknadsföringsverktyg.

Huvudsaken är att du inte gömmer ditt kunnande.

Dra nytta av de uppdragsgivare du har

Goda referenser är ett beprövat knep att få nya uppdrag. Fråga lov att få berätta för andra om jobbet du utfört och upprätthåll regelbunden kontakt och kommunikation med dina gamla kunder.

Lättföretagande är en arbetsform där du själv kan fakturera dina kunder för det jobb du gjort. Du behöver inte ett eget företag eller extra byråkrati.
Med hjälp av vår tjänst kan du fokusera på själva jobbet och på att hitta nya uppdrag. Lämna pappersarbetet och skyldigheter till myndigheter i våra händer.
Lättföretagande är en ny allt populärare strategi för att sysselsätta dig själv!
Det första steget är att du registrerar dig i tjänsten. Det är inte alls bindande, men möjliggör att du kan använda tjänsten i fulla drag.

Som medlem i ett fackförbund som hör till Akava får du använda ett servicepaket (Platinum eller Gold) när du registrerar dig och identifierar dig med ditt medlems-ID från ditt fackförbund. Alternativt kan du mata in member+ rabattkoden när du registrerar dig.

En rabattkod som ger dig rätt till guldnivå får du från member+ tjänsten, memberplus.fi.
Nej, de arbetar inte i anställningsförhållande. Det jobb som lättföretagare gör är jämförbart med entreprenörskap. Du skaffar själv uppdrag som lättföretagare och fakturerar jobbet du gjort på liknande sätt som en entreprenör. Kunden, alltså din uppdragsgivare, erbjuder lättföretagaren ett arbetsuppdrag mot en ersättning.

Du kan anlita Palkkio+ tjänsten för att ta hand om byråkratiska åtgärder som att sända fakturor, sköta om skatter och andra skyldigheter.
I rollen av lättföretagare är det du själv som bär ansvaret för att få tag på uppdrag. Det lönar sig att sprida ordet brett och vitt för att få så många intressanta arbetserbjudanden som möjligt.

Vi rekommenderar att du också skapar en profil på vår webbsida, palkkioplus.fi. Där kan potentiella uppdragsgivare finna dina förmågor. Du kan skapa en profil i tjänsten efter att du registrerat dig.

Andras profiler kommer du åt att bekanta dig med via sektionen “Uppdragsgivare”.
Palkkio+ tjänsten har förverkligats genom ett samarbete med tio av Akavas fackföreningar. De som är medlemmar i platinum-partnerförbunden får fakturera upp till 1000€ per år utan att behöva betala serviceavgift!

Tjänsten har skapats i samarbete med A-palvelut ry.
Du är en medlem i platinum-partnerförbundet om du är med i något av de följande förbunden:
Agronomförbundet, Akavas Specialorganisationer, Farmasiförbundet, Tradenomer, Ekonomer, OAJ, Finlands Juristförbund, Professorsförbundet, DIFF och Högskoleutbildade samhällsvetare rf (YKA).

Också medlemmar i andra Akava-förbund kan använda sig av tjänsten till guldnivåpriser, som member plus medlemsförmån. Hämta rabattkoden från memberplus.fi -tjänsten och dra nytta av dina förmåner.
Vår webbsida identifierar automatiskt platinum och guldnivåanvändare när du loggar in med inloggningsinformation från ditt eget förbund. Systemet identifierar automatiskt rätt servicenivå för dig, enligt ditt fackliga medlemskap.

Du kan dessutom logga in med lösen från member+ tjänsten, eller så kan du skapa egna inloggningsuppgifter genom att registrera dig. Ifall du är medlem i en Akava-fackförening får du automatiskt åtminstone ett servicepaket på guldnivå, efter att du registrerat dig.

Du kan använda tjänsten också utan medlemskap i fackföreningen. Då betalar du förmånliga baspriser.
Du kan skapa ett personligt CV för vår expertsökning. Den kan du hitta i sektionen om uppdragsgivare.

Redigera innehållet i ditt CV via sektionen för personlig information, när du är inloggad på webbsidan.

Du får information om uppdraget du tilldelats med ett textmeddelande, efter att du lagt till ditt telefonnummer till dina personliga uppgifter.

Dra nytta av alla kanaler som du kommer att tänka på så att potentiella uppdragsgivare hittar dig. Sociala medier är fortfarande ett bra marknadsföringsverktyg.

Huvudsaken är att du inte gömmer ditt kunnande.
Goda referenser är ett beprövat knep att få nya uppdrag. Fråga lov att få berätta för andra om jobbet du utfört och upprätthåll regelbunden kontakt och kommunikation med dina gamla kunder.
Anslutning 0 euro
Du förbinder dig inte till något genom att registrera dig.
Fakturering 0 euro
Det kostar inte någonting att skicka en faktura. Serviceavgiften debiteras i det skede som kunden betalar fakturan
Serviceavgift 04%
– Om du är en Platinum-användare fakturerar du i bästa fall utan att behöva betala serviceavgiften!
– Vi debiterar endast en Palkkio+ skydd utöver serviceavgiften.

Vilken arbetsform passar dig bäst?

Som lätt företagare genom tjänsten Palkkio+ Anställning via Ansio+ Eget företag
Ibland gör jag korta arbetssnuttar för olika kunder Som lätt företagare genom tjänsten Palkkio+
Anställning via Ansio+
Eget företag
Jag vill jobba i ett äkta anställningsförhållande Som lätt företagare genom tjänsten Palkkio+
Anställning via Ansio+
Eget företag
Jag jobbar med hjälp av mitt eget FO-nummer Som lätt företagare genom tjänsten Palkkio+
Anställning via Ansio+
Eget företag
Vid sidan av mitt huvudsakliga arbete gör jag korttidsjobb för olika kunder Som lätt företagare genom tjänsten Palkkio+
Anställning via Ansio+
Eget företag
Min kund är inte villig att anställa arbetstagare i sitt namn. Som lätt företagare genom tjänsten Palkkio+
Anställning via Ansio+
Eget företag
Jag önskar att prova min affärsidé i praktiken, för att se hur den fungerar. Som lätt företagare genom tjänsten Palkkio+
Anställning via Ansio+
Eget företag
Jag agerar i en bransch som kräver licens (t.ex. hälso- och sjukvård) Som lätt företagare genom tjänsten Palkkio+
Anställning via Ansio+
Eget företag
Jag har ännu inte en stadigvarande kundkrets Som lätt företagare genom tjänsten Palkkio+
Anställning via Ansio+
Eget företag
Jag vill inte själv sköta om allt pappersarbete. Som lätt företagare genom tjänsten Palkkio+
Anställning via Ansio+
Eget företag
Jag bedriver heltidsverksamhet och har flera kunder. Som lätt företagare genom tjänsten Palkkio+
Anställning via Ansio+
Eget företag
Jag vill att arbetet jag utför ackumulerar mitt arbetsvillkor i min arbetslöshetskassa. Som lätt företagare genom tjänsten Palkkio+
Anställning via Ansio+
Eget företag

Har du ännu något att fråga?

Ta kontakt med oss, vi hjälper med allt som har att göra med lättföretagande!

Vi betjänar dig

mån.-fre. 9.00-16.00