Toimijan esittely

Asiakaskokemuksen, sen mittaamisen ja asiakaskeskeisen liiketoiminnan kehittämistä

Haluan auttaa yrityksiä uusien palveluiden kehittämisessä, sekä muuttamaan toimintaansa asiakaskeskeisemmäksi ja läpinäkyvämmäksi palvelumuotoilun ja ihmiskeskeisen asiakaskokemuksen mittaamisen avulla.

Sillä tavoin voi saada paljon enemmän irti esimerkiksi asiakaspalautteiden kysymisestä, niiden käsittelystä, helpottaa palautteen antamista ja sitä kautta lisätä relevantin paremmin kohdistettavan palautteen määrää.

Onko teillä tehty palautteen antamisesta mahdollisimman helppoa ja vaivatonta sekä sen käsittelystä läpinäkyvää asiakkaille? Minä voin auttaa tässä.

Lisätietoja tekemistäni kehitysprojekteista löytää portfoliostani: https://eskelinenlauri.wixsite.com/portfolio/portfolio

Työkokemus

CUSTOMER EXPERIENCE AND SERVICE DESIGN TRAINEE
Rapal Oy | 10/21 – 02/22 (Fixed-term)
Toimiminen Asiakaskokemus- ja yhteiskehittäminen kehitysprojektin projektipäällikkönä. Erilaisten palvelumuotoilun-, yhteiskehittämisen- ja fasilitointimenetelmien hyödyntäminen asiakaspalautteen antamisen helpottamiseksi ja palautteen käsittelemisen läpinäkyvyyden lisäämiseksi.
Sidosryhmähaastattelujen järjestäminen ja toteuttaminen. Haastatteludatan analysointi ja oivallusten kokoaminen yhteen palautteenantaryhmien yhteiskehittämistä varten.
Virtuaalisten yhteiskehittämisen työpajojen suunnittelu ja fasilitointi Teamsin ja Miron avulla.
Vastaanotetun asiakaspalautteen läpinäkyvyyden lisääminen sisäisesti palvelumuotoilun Sprint-prosessia hyödyntäen.
Luotujen prototyyppien käyttäjätestausten järjestäminen ja toteuttaminen.

PROJECT WORKER / DOING MY MASTER’S THESIS
Visma Tampuuri Oy | 01/19 – 07/19 (Fixed-term)
Uuden asiakaskokemuksen mittaamisen toimintatavan luominen ja miten hallita tuloksia systemaattisesti käyttämällä erilaisia yhteiskehittämisen- ja fasilitoinnin menetelmiä. Painopisteenä oli palautteiden käsittelyprosessien luominen useiden eri kosketuspisteiden palautekyselyiden vastauksille.
Yhteiskehittämisen työpajojen suunnittelu ja fasilitointi.
Sidosryhmähaastattelujen järjestäminen ja toteuttaminen. Haastatteludatan analysointi ja oivallusten kokoaminen yhteen.

MEMBER OF THE BOARD OF ADVISORS
Yepzon Enterprises | 11/18 –
Yhtiön Advisor Boardin jäsen, jonka tavoitteena on edelleen kehittää ja kasvattaa Yepzonin omistaja-arvoa, tekee tiivistä yhteistyötä hallituksen ja johtoryhmän kanssa.
Tehtäväni on tarjota neuvoja asiakaskokemuksen ja palvelumuotoilun näkökulmasta.

CUSTOMER EXPERIENCE SPECIALIST
Colliers International Finland Oy | 06/18 – 10/18 (Fixed-term)
Sisäisenä muutosagenttina toimiminen, yrityksen työntekijöiden kouluttaminen asiakkaiden ostokäyttäytymisen muutoksista, nykyaikaisesta asiakaspolusta, ostopäätöksiin vaikuttavista sidosryhmistä, ja miksi läsnäolo sosiaalisessa mediassa on tärkeää ja mitä etuja työntekijät voisivat saavuttaa sen kautta
Laurin LinkedIn-klinikan omistaja ja kouluttaja.
Asiakaskokemustyöpajojen suunnittelu avainasiakaspäälliköille, kysymysten listaaminen, joita he voisivat hyödyntää asiakaskokemukseen liittyvän asiakasymmärryksen lisäämiseksi.
Ratkaisujen luominen kolmeen suureen kehityshaasteeseen, kuinka purkaa siiloja, hyvien ja huonojen oivallusten jakaminen tehokkaammin ja miten parantaa tiedonkulkua yrityksen sisällä. Ratkaisujen luominen niiden ratkaisemiseksi yhdessä verkoston kanssa.

MYSTERY SHOPPER
Daymaker AB | 06/16 – 11/20; Lagom Int. |11/17-; Palvelu Plus Oy | 05/18-; SchedulingWorldwide | 09/19-; Cooach AB | 06/20- (part-time)
Vierailu määrätyissä kohteissa, tarkastelu, analysointi ja Customer Experience(CX) -raporttien kirjoittaminen eri näkökulmista.
Havainnoitsijan roolissa käynti myymälässä, autoliikkeessä tai ravintolassa ja asiakastapaamisen suorittaminen, palvelunseuranta ja raportointi.
Raportointi havaitusta asiakaskokemuksesta ja sen eri osa-alueista toimeksiantojen aikana.