Toimijan esittely

Konsultuppdrag inom lantmäteribranschen

Konsult inom lantmäteribranschen:

-Enskilda vägar
*vägenheter, vägstämmor, rådgivning.
-Samfälligheter
*årsstämmor, rådgivning.
-Köpvittnesuppdrag.
*Bevittnade, upprättande av handligar.

-Rådgivning vid lantmäteriförrättningar

Työkokemus

20 års erfarenhet inom lantmäteribranschen.